Dermen Erasmus

Erasmus, Avrupa Birliği'nin yükseköğrenim öğrencileri ve personeli arasında öğrenim ve eğitim hareketliliği programıdır.

ERASMUS+ NEDİR?

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

ANA EYLEM 1 – BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ

Bu eylem, şunları destekler:

  • Öğrenci ve personelin hareketliliği: Öğrenciler, yetişkin öğrenenler, stajyerler ve gençler ile profesörler, öğretmenler, eğitmenler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri personeli için başka bir ülkede öğrenim ve/veya profesyonel deneyim imkânları;
  • Genç katılım faaliyetleri: Gençlerden oluşan resmi olmayan gruplar veya gençlik örgütleri tarafından yürütülen yerel ve uluslararası girişimler; gençlerin demokratik yaşama katılımını öğrenmelerine ve bu konuda farkındalık oluşturmalarına, Avrupa Birliği’nin ortak değerleri ve temel hakları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda gençleri ve karar alıcıları yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde bir araya getirir, Avrupa Birliği’nin ortak hedeflerine katkıda bulunur;
  • Spor alanında personel hareketliliği: Özellikle temel seviyedeki spor organizasyonlarının personeli, öğrenim hareketlilikleri ve yurt dışında bir süre geçirme yoluyla beceri ve niteliklerini geliştirme fırsatına sahiptir, bu da spor organizasyonlarının kapasite geliştirme ve gelişimine katkıda bulunur. Bu eylem, temel seviyedeki sporun antrenörleri ve diğer personellerin (hem ücretli personel hem de gönüllüler) profesyonel gelişimini destekler. Temel seviyedeki spor personeli ve organizasyonları için öğrenme etkisi ve bilgi transferini artırabilirler.
  • DiscoverEU: Bu eylem, 18 yaşındaki gençlere Avrupa genelinde kısa süreli bireysel veya grup seyahati yapma fırsatı sunar. DiscoverEU, katılımcıların Avrupa Birliği’ne aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan ve kültürel çeşitliliğini keşfetmelerine izin veren bir informal öğrenme faaliyetidir. Ayrıca gençlere, gelecek yaşamları için değerli olan beceriler ve yetkinliklerle donatmayı, özellikle sürdürülebilir seyahati benimsemelerini ve genel olarak çevresel bilinç kazanmalarını amaçlar.
  • Program, yurtdışında hareketlilik faaliyeti gerçekleştiren katılımcılara dil öğrenme fırsatları sunar. Bu destek, özellikle dil öğrenme açısından erişim ve esneklik avantajları sunan e-öğrenim şeklinde Erasmus+ Çevrimiçi Dil Destek (OLS) aracı aracılığıyla sağlanacaktır.
  • Yükseköğrenim ve gençlikte sanal değişimler: Bu eylem, programla ilişkilendirilmemiş üçüncü ülkelerden, AB Üye Devletleri’nden veya programa ilişkilendirilmiş diğer ülkelerden gelen bireyler arasında kültürler arası diyalogu ve beceri gelişimini teşvik eden çevrimiçi bireyler arası faaliyetleri organize etme fırsatı tanır.

KURS FAALİYETİ

Erasmus+ programı kapsamında yer alan Ana Eylem 1 ile Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanlarında faaliyet gösteren kuruluşumuz, eğitici personele 10 güne kadar süren kurs fırsatları sunmaktadır. Dermen Erasmus Courses olarak adıyla, Avrupa’nın dört bir yanından gelen eğitimcilere 30 farklı başlıkta yapılandırılmış kurslar sağlamaktadır. Bu kurslar, uzman eğitmenler tarafından sunulmakta olup, katılımcılara mesleki gelişimleri için değerli bir imkân sunmaktadır.

Kurs birimimiz, başvuru sürecinden başlayarak, raporlama aşamasına kadar yapılması gereken iş ve işlemleri düzenli bir takip ve koordinasyon sistemiyle yönetmektedir. Bu süreç boyunca, katılımcılara profesyonel destek sağlamak adına uzman bir ekibimiz aktif olarak görev almaktadır.

Ayrıca, katılımcılarımız, İstanbul’un eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfederken sadece mesleki gelişim değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel anlamda eşsiz bir kurs süreci deneyimlemiş olurlar.

Kurslarımızla ilgili daha detaylı bilgi için Dermen Erasmus Courses websitemizi inceleyebilirsiniz.

https://etc.dermen.com.tr/

Account details will be confirmed via email.